Sari la conținut
 EDITURĂ RECOMANDATĂ DE Multicultural Business Institute

ANUNŢ DEMARARE PROIECT 


Editura Napoca Star a luat fiinţă în anul 1996 (în cadrul firmei S.C. Editura NAPOCA STAR S.R.L. din 2002). Domeniul principal de activitate îl reprezintă editarea de carte (cu o medie anuală de cca. 100 de titluri). Prestăm servicii de tehnoredactare şi/sau tipar pentru încă 9 edituri din ţară şi străinătate. Am publicat cărţi pentru mai mult de 10 ţări de pe glob: Canada, S.U.A., Italia, Franţa, Germania, Israel, Ungaria, Norvegia, Belgia, Elveţia, Spania etc.

Cea mai însemnată lucrare realizată în cadrul Editurii NAPOCA STAR este Biblia de la Blaj, format 36,5 x 26 cm., 2624 pagini, ediţie jubiliară, premiată cu Premiul Academiei Române şi prezentată la Vatican. De asemenea, numeroase titluri apărute în editura noastră se numără printre câştigătoare ale unor prestigioase premii literare (Premiul Uniunii Scritorilor etc.).

De asemenea, prestăm servicii de tehnoredactare, design, tipar fluturaşi publicitari, pliante, albume, cărţi de vizită etc. Laminare, spiralare, ghilotinare; orice tiraj, orice dimensiune, orice material. În regim de urgenţă.


Overview of company

Napoca Star Publishing was founded in 1996 (under SC NAPOCA STAR Publishing Ltd in 2002). Main activity is the publication of books (with an annual average of approx. 100 titles). Provide services for editing and / or pattern for a further 9 publishers in the country and abroad. We have published books for more than 10 countries around the world: Canada, USA, Italy, France, Germany, Israel, Hungary, Norway, Belgium, Switzerland, Spain, etc.

The most important work done in NAPOCA STAR Publishing is the Bible of Blaj, format 36,5 x 26 cm., Pages 2624 year anniversary, Academy Award-winning Romanian and presented to the Vatican. Also numerous published titles in our publishing are among winners of prestigious literary awards (Award Scritorilor Union and so on).

Also provide services for editing, design, printing flyers, brochures, albums, cards etc. Rolling, spiraling, guillotine, any edition, any size, any material. Emergency.